Pogrzeb


Informacje dla rodziny Zmarłego


  1. Rodzina Zmarłego w parafii uzgadnia formę pogrzebania zmarłego.
  2. W Kancelarii parafialnej sporządza się katolicki akt zgonu na podstawie dostarczonego z Urzędu Stanu Cywilnego aktu zgonu.
  3. Należy dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapelan szpitala).
  4. O wyznaczonym terminie pogrzebu należy poinformować Organistę i Kościelnego.
  5. Intencje mszalne przyjmowane są przed pogrzebem w zakrystii kościoła.

W razie innych pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Parafialną.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Copyright