Informacje ogólne


O Parafii


Początki parafii, która wyłoniła się z macierzystej parafii Matki Bożej Królowej Polski sięgają roku 1988. Powstało wtedy duszpasterstwo przy ul. Kościuszki 17. Duszpasterstwo organizował ks. Stanisław Pająk.

Dzięki pomocy parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie ze Wzgórz Krzesławickich została podarowana kaplica, która wcześniej im służyła W 1990 roku parafia została peregrynowana przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego, a pierwszym proboszczem został mianowany ks. Janusz Orawiec.

W 1991 roku został mianowany proboszczem ks. Stanisław Strojek. Wraz z parafianami rozpoczęto budowę nowego kościoła, plebanii i domu parafialnego. Zwieńczeniem tego wysiłku była konsekracja kościoła w roku 2006 przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Od roku 2009 do 2020 roku proboszczem był ks. Andrzej Leśny.

Od 1 lipca 2020 r. mianowany proboszczem został ks. Piotr Modelski.
Aktualnie posługę duszpasterską sprawują księża wikariusze:
ks. Adam Janowiak od 2020 r. oraz ks. Piotr Fąfrowicz od 2022r.


 

Copyright