Ślub


Informacje dla przyszłych MałżonkówNarzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu dla ustalenia toku przygotowania i wyznaczenia konkretnych daty spisania protokołu przedślubnego. 
Można wcześniej zarezerwować dzień i porę odprawienia ślubu.

W ustalonym wcześniej terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:

  • metryki chrztu z adnotacją "do ślubu", nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia,
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o miejscu stałego zamieszkania jednego z narzeczonych oraz stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa,
  • w przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis skrócony aktu zawarcia tegoż małżeństwa,
  • zaświadczenia o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
  • indeksy z nauki religii w zakresie gimnazjum i szkoły średniej.

Ponadto należy:

  • jeżeli brak potwierdzenia ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej lub zawodowej, uzupełnić wiadomości religijne w sposób wskazany przez Kapłana,
  • odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
  • duchowo przygotować się przez Spowiedź i Komunię Świętą, oraz modlitwę,
  • w okresie między spisaniem protokołu i zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich w wybranym ośrodku.

Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i przygotowania narzeczonych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie stałego lub tymczasowego zamieszkania obojga narzeczonych.

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu tzw. licencji (po wcześniejszym wypełnieniu wszystkich powyższych warunków).

Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których narzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawrzeć Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w Kancelarii Parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca - biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK).


PORADNIA DLA RODZINY


Parafia Św. Mikołaja w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5
czynna w piątek 18.00 - 19.00

PORADNIA W DIECEZJI KRAKOWSKIEJ - Strona

 

Copyright