Rada parafialna


RADA PARAFIALNA


 


  Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane
na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

  Zadania Rady Parafialnej
- wspólna modlitwa, troska o wiarę i refleksja nad Ewangelią;
- bycie prawdziwym znakiem chrześcijańskiej wspólnoty w Kościele i świecie;
- zatroszczyć się o przyszłość i kierunek parafii poprzez zaangażowanie ludzi, aby dzielili odpowiedzialność za parafię;
- zaangażować wiernych w parafii w planowaniu wizji duszpasterstwa oraz misji;
- zapewnić ciągłą i stałą pomoc, tak duchową jak i materialną dla parafii, wspólnoty i diecezji nie zapominając o
  pierwszeństwie w pomocy programom duszpasterskim;
- koordynować działalność parafialną z działalnością kościoła lokalnego oraz diecezji;
- zidentyfikować, wspomagać oraz rozwijać dary i talenty parafian oraz zachęcić ich do działalności duszpasterskiej;
- być doradcą w sprawach materialnej działalności parafii.


 

Copyright