Komunia Święta

O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła. 

                                                                                                                         (św. Faustyna Kowalska)

 

Do I Spowiedzi i Komunii Świętej przystępują obecnie dzieci z klas III Szkoły Podstawowej. Te sakramenty wymagają, aby dziecko nauczyło się odróżniać dobro od zła oraz żeby zrozumiało czym jest Eucharystia. Pierwsza komunia święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią św. jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

Przygotowanie do I Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Przygotowanie dzieci w naszej parafii odbywa się w ramach katechezy
w szkole oraz w spotkaniach w kościele, gdzie dzieci otrzymują różańce, medaliki i książeczki.

  • By dziecko mogło przystąpić do komunii świętej wymagana jest metryka chrztu (można ją odebrać w parafii, w której dziecko otrzymało chrzest).
  • Jeżeli dziecko jest z innej parafii potrzebna jest zgoda tamtejszego księdza proboszcza, by dziecko mogło przystąpić do komunii w naszej parafii.
  • I Komunię Świętą w naszej parafii dzieci przyjmują w maju (W 2025 r. będzie to 11 maja). Do spowiedzi przystąpią dzień wcześniej.

 

 

Copyright