Spowiedź Święta

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.
                                                                        (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.)

 

  • W parafii Miłosierdzia Bożego jest możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w każdy dzień przed Mszą świętą poranna i wieczorną.
  • Spowiedź w naszym kościele jest tylko przed Mszami świętymi, do ostatniego penitenta.
  • W każdą niedzielę przed Mszą świętą jest kapłan dyżurujący konfesjonale.
  • W każdy I Piątek miesiąca w kościele parafialnym spowiedź odbywa się od godz. 17.00.

Zachęcamy do częstego korzystania z tego wielkiego Sakramentu Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia.

Copyright