Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia na II Niedzielę Wielkiego Postu 25.02.2024 r.

Dziś o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek - o godz. 19.00 spotkanie z rodzicami dzieci klas III - przygotowujących się do I Komunii św.

Czwartek - o godz. 17.00 Godzina Święta prowadzona przez Straż Honorową NSPJ.

Piątek - odwiedziny chorych z racji pierwszego piątku odo godz. 8.30.
Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.00.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15 a dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.45.

Sobota - z racji pierwszej soboty miesiąca, nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP połączone z Mszą św. poranną. Po nabożeństwie zmanka różańcowa.

W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje będzie głosił ks. Jarosław Chlebda, wikariusz parafii w Niepołomicach i kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej. W pierwszym dniu rekolekcji na wszystkich Mszach św. nauki ogólne i kazanie pasyjne na Gorzkich Żalach. Plan rekolekcji w gablocie i na stronie internetowej. Wygospodarujmy w przyszłym tygodniu czas, by możliwy był udział w rekolekcjach i dobre ich przeżycie. To one mają być jedną z pomocy do dobrego przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania się do owocnego świętowania Wielkanocy.

Na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie książeczek dla dzieci z klas III. Dzieci, na swojej drodze przygotowania do I-ej Komunii św. otrzymają swoje pierwsze modlitewniki. Serdecznie zapraszamy ich z całymi rodzinami.

Nasza parafialna ,,Rodzina Kolpinga" chcąc wesprzeć Rodzinę Kolpinga Archidiecezji Krakowskiej, która od niedawna prowadzi w Krakowie Hospicjum, w przyszłą niedzielę będzie przed kościołem organizowała kiermasz książeczek dotyczących spowiedzi, rachunku sumienia, dobrego przeżycia Wielkiego Postu oraz przeżywania swojego cierpienia i choroby w jedności z Cierpieniem Chrystusa. Książeczki te, nie mają podanej ceny. Każda ofiara złożona przy ich zakupie będzie przeznaczona na działalność niedawno powstałego hospicjum. Będą także rozprowadzać darmowe egzemplarze czasopisma "Dobra Nowina".

Plan Rekolekcji Wielkopostnych:

Niedziela 3.03

7.00 Msza św. z nauką ogólną.
8.30 Msza św. z nauką ogólną.
10.00 Msza św. z nauką ogólną.
11.30 Msza św. z nauką ogólną.
17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18.00 Msza św. z nauką ogólną.

Poniedziałek

9.00 Msza św. z nauką ogólną.
11.00 Nauka rekolekcyjna dla młodszych dzieci.
12.00 Nauka rekolekcyjna dla starszych klas Szkoły Podstawowej.
18.00 Msza św. z nauką ogólną.

Wtorek

9.00 Msza św. z nauką ogólną.
11.00 Nauka rekolekcyjna dla młodszych dzieci.
12.00 Nauka rekolekcyjna dla starszych klas Szkoły Podstawowej.
18.00 Msza św. z nauką ogólną.

Środa - zakończenie rekolekcji.

9.00 Msza św. z nauką ogólną.
11.00 Msza św. z nauką dla chorych i Sakramentem Namaszczenia Chorych.
16.00 Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej
18.00 Msza św. z nauką ogólną.

 

Komunia Święta

O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła. 

                                                                                                                         (św. Faustyna Kowalska)

 

Do I Spowiedzi i Komunii Świętej przystępują obecnie dzieci z klas III Szkoły Podstawowej. Te sakramenty wymagają, aby dziecko nauczyło się odróżniać dobro od zła oraz żeby zrozumiało czym jest Eucharystia. Pierwsza komunia święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią św. jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

Przygotowanie do I Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Przygotowanie dzieci w naszej parafii odbywa się w ramach katechezy
w szkole oraz w spotkaniach w kościele, gdzie dzieci otrzymują różańce, medaliki i książeczki.

  • By dziecko mogło przystąpić do komunii świętej wymagana jest metryka chrztu (można ją odebrać w parafii, w której dziecko otrzymało chrzest).
  • Jeżeli dziecko jest z innej parafii potrzebna jest zgoda tamtejszego księdza proboszcza, by dziecko mogło przystąpić do komunii w naszej parafii.
  • I Komunię Świętą w naszej parafii dzieci przyjmują w II niedzielę maja, na Mszy św. o godz. 11.30. Do spowiedzi przystąpią dzień wcześniej.

 

 

Namaszczenie chorych

Do Jerozolimy schodziło się także wielu ludzi z sąsiednich miejscowości. Przynosili oni chorych i tych, których dręczyły duchy nieczyste. I wszyscy odzyskiwali zdrowie. Dz 5, 16 

1. Obłożnie chorych, wcześniej zgłoszonych zaopatrujemy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych oraz w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

2. W niebezpieczeństwie śmierci zaopatrujemy chorych o każdej porze. Najlepiej jeśli nagle wzywający do chorego zapewnią transport kapłanowi wyruszającemu z wizytą.

3. Na kapłana niosącego Najświętszy Sakrament oczekuje w progu domu osoba witająca z zapaloną świecą.

4. Stół, na którym kapłan złoży Najświętszy Sakrament nakrywamy białym obrusem, kładziemy krzyż, dwie zapalone świece.

4. Domownicy w czasie spowiedzi chorego opuszczają jego pomieszczenie, a w czasie Komunii świętej i Namaszczenia towarzyszą mu w obrzędach.

5. Jeśli stan zdrowia chorego nie poprawia się, ani się nie pogarsza - kolejny raz można przyjąć Namaszczenie po 6 miesiącach.

6. Nadto zaopatrujemy chorych podczas dnia chorego w ciągu roku, organizowanym w kościele parafialnym.  

 

Bierzmowanie

Piotr i Jan przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dz 8, 15-16

1. Zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Katechetycznego do bierzmowania przystępują uczniowie klasy ósmej po wcześniejszym przygotowaniu. Przygotowanie to obejmuje dwa okresy:

  • bliższy - w klasie siódmej, kiedy to uczniowie uczestniczą regularnie w życiu religijnym parafii i raz w miesiącu spotykają się na Mszy św. wieczornej i konferencji
  • bezpośredni – w klasie ósmej, kiedy kandydaci uczestniczą w dwóch katechezach w miesiącu po wieczornej Mszy św. (dzień spotkań określamy w ogłoszeniach parafialnych)

2. Przybliżony termin bierzmowania to okres wielkiego postu.

3. Jeśli kandydat do bierzmowania zaniedbał przygotowanie w wyznaczonym dla niego roku katechizacji – przygotowuje się do bierzmowania indywidualnie prowadzony przez duszpasterza i przyjmuje Bierzmowanie w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w wyznaczonym przez duszpasterza terminie.

Krąg biblijny

Krąg biblijny

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Św. Hieronim

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie rozważa się Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii; jak przemawiał i jak działał Bóg w historii zbawienia. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym.

Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie w naszym życiu jego Prawdy, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Wystarczy, że przyniesiesz księgę Pisma Świętego i serce otwarte na Boże Słowo.

Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie przez Swoje Słowo i przez pozostałych uczestników kręgu.

Spotykamy się w czwartki o godzinie 19.00. Opiekunem kręgu jest ks. Adam Janowiak.

Copyright