Grupa Apostolska
GRUPA APOSTOLSKA „Właśnie młodzi powinni stać się pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodzieży przez osobista działalność apostolską w gronie rówieśników, mając na uwadze środowisko społeczne, w którym żyją.”
/Dekret o apostolstwie świeckich – DA 12/.

 

 

 

Idea Grup Apostolskich zaczęła się od księdza kardynała Karola Wojtyły, który wpadł na pomysł apostołowania wśród młodych. Zapragnął on troski o młodzież niezaangażowaną w żadne ruchy przykościelne. Pierwszym moderatorem Grup Apostolskich był ks. Antoni Sołtysik.

Podstawowym celem Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest przygotowanie młodzieży do świadomego i dojrzałego życia z wiarą. Życie takiego człowieka powinno być przepełnione Ewangelią i chęcią służenia drugiemu człowiekowi.

Grupa w naszej parafii nieformalnie zaczęła działać już w 2012 roku. Na początku miała ona formę grupy teatralnej, ponieważ organizowaliśmy wspólnie jasełka oraz Misterium. Z czasem również zaczęliśmy wspólnie budować szopkę, Ciemnicę i Grób Pański. W trakcie, narodził się pomysł wyjazdów. I tak właśnie rozpoczęła się nasza wspólna przygoda.

Podczas dni skupienia w ferie, wyjazdów w góry, a nawet podczas spontanicznych wypadów do kina, poznawaliśmy się wzajemnie, dużo rozmawialiśmy, zżywaliśmy się ze sobą. I tak zaowocowało to cotygodniowymi spotkaniami. Mniej więcej schematycznie zmieniały się tematy spotkań: była formacja, pogodny wieczorek, spotkanie z Pismem Świętym i film. Jednym z głównych filarów grupy było i nadal jest śpiewanie na mszy w niedzielę.

W ciągu tych kilku lat, bardzo dużo się wydarzyło. Jako starsza grupka (od wieku gimnazjalnego do licealnego) braliśmy udział w corocznym Festiwalu Piosenki o Miłosierdziu Bożym, co było świetną dla nas zabawą i finałem wcześniejszej pracy. Mieliśmy też szansę troszkę popracować charytatywnie: przedstawiliśmy nasze Misterium w jednym ze szpitali krakowskich oraz zrobiliśmy świąteczne kartki dla dzieci. Kilka osób w okresie Wielkiego Postu brało udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z naszej parafii do Sanktuarium w Czernej oraz w Forum Młodych organizowanym w Krakowie. Również od kilku lat, na przełomie stycznia i lutego, wraz z innymi grupami działającymi przy naszym kościele, wspólnie kolędujemy.

Z czasem powstał Mały Apostoł, na którego uczęszczały dzieci w różnym wieku. Właśnie te dwie grupy, czyli starsza i młodsza, już później funkcjonując jako jedna, dołączyły w tamtym roku oficjalnie do wspólnoty RAM-u. 

Opiekunem jest ks. Adam Janowiak.

Więcej informacji na temat ruchu apostolstwa młodzieży można znaleźć tutaj.

 

 

Copyright