Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia na XI Niedzielę Zwykłą 16.06.2024 r.

Bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe w niedzielę i w tygodniu o godz. 17.30.

Poniedziałek - wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

Piątek - wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
O godz. 8.00 Msza św. Na zakończenie roku szkolnego.
Na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji zmarłych i modlitwy do Miłosierdzia Bożego połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę, 30 czerwca, w naszej parafii będziemy obchodzili Dzień Chorego. Zapraszamy wszystkich chorych i starszych, którzy potrafią dotrzeć do kościoła na godz. 15.00 na Mszę św. z sakramentem namaszczeniem chorych i spotkanie przy domu parafialnym po Mszy św. Weźmy to pod uwagę planując nasz czas, by jak największej liczbie tych osób pomóc dotrzeć na to wydarzenie.

Ks. Robert Młynarczyk, ekonom Seminarium Archidiecezjalnego organizuje wyjazd do Włoch we wrześniu. Szczegóły na plakacie.

Prasa katolicka do nabycia w zakrystii i przy wyjściu z kościoła.

 

Komunia Święta

O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła. 

                                                                                                                         (św. Faustyna Kowalska)

 

Do I Spowiedzi i Komunii Świętej przystępują obecnie dzieci z klas III Szkoły Podstawowej. Te sakramenty wymagają, aby dziecko nauczyło się odróżniać dobro od zła oraz żeby zrozumiało czym jest Eucharystia. Pierwsza komunia święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią św. jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

Przygotowanie do I Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Przygotowanie dzieci w naszej parafii odbywa się w ramach katechezy
w szkole oraz w spotkaniach w kościele, gdzie dzieci otrzymują różańce, medaliki i książeczki.

  • By dziecko mogło przystąpić do komunii świętej wymagana jest metryka chrztu (można ją odebrać w parafii, w której dziecko otrzymało chrzest).
  • Jeżeli dziecko jest z innej parafii potrzebna jest zgoda tamtejszego księdza proboszcza, by dziecko mogło przystąpić do komunii w naszej parafii.
  • I Komunię Świętą w naszej parafii dzieci przyjmują w maju. Do spowiedzi przystąpią dzień wcześniej.

 

 

Namaszczenie chorych

Do Jerozolimy schodziło się także wielu ludzi z sąsiednich miejscowości. Przynosili oni chorych i tych, których dręczyły duchy nieczyste. I wszyscy odzyskiwali zdrowie. Dz 5, 16 

1. Obłożnie chorych, wcześniej zgłoszonych zaopatrujemy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych oraz w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

2. W niebezpieczeństwie śmierci zaopatrujemy chorych o każdej porze. Najlepiej jeśli nagle wzywający do chorego zapewnią transport kapłanowi wyruszającemu z wizytą.

3. Na kapłana niosącego Najświętszy Sakrament oczekuje w progu domu osoba witająca z zapaloną świecą.

4. Stół, na którym kapłan złoży Najświętszy Sakrament nakrywamy białym obrusem, kładziemy krzyż, dwie zapalone świece.

4. Domownicy w czasie spowiedzi chorego opuszczają jego pomieszczenie, a w czasie Komunii świętej i Namaszczenia towarzyszą mu w obrzędach.

5. Jeśli stan zdrowia chorego nie poprawia się, ani się nie pogarsza - kolejny raz można przyjąć Namaszczenie po 6 miesiącach.

6. Nadto zaopatrujemy chorych podczas dnia chorego w ciągu roku, organizowanym w kościele parafialnym.  

 

Bierzmowanie

Piotr i Jan przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dz 8, 15-16

1. Zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Katechetycznego do bierzmowania przystępują uczniowie klasy ósmej po wcześniejszym przygotowaniu. Przygotowanie to obejmuje dwa okresy:

  • bliższy - w klasie siódmej, kiedy to uczniowie uczestniczą regularnie w życiu religijnym parafii i raz w miesiącu spotykają się na Mszy św. wieczornej i konferencji
  • bezpośredni – w klasie ósmej, kiedy kandydaci uczestniczą w dwóch katechezach w miesiącu po wieczornej Mszy św. (dzień spotkań określamy w ogłoszeniach parafialnych)

2. Przybliżony termin bierzmowania to okres wielkiego postu.

3. Jeśli kandydat do bierzmowania zaniedbał przygotowanie w wyznaczonym dla niego roku katechizacji – przygotowuje się do bierzmowania indywidualnie prowadzony przez duszpasterza i przyjmuje Bierzmowanie w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w wyznaczonym przez duszpasterza terminie.

Krąg biblijny

Krąg biblijny

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Św. Hieronim

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie rozważa się Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii; jak przemawiał i jak działał Bóg w historii zbawienia. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym.

Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie w naszym życiu jego Prawdy, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Wystarczy, że przyniesiesz księgę Pisma Świętego i serce otwarte na Boże Słowo.

Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie przez Swoje Słowo i przez pozostałych uczestników kręgu.

Spotykamy się w czwartki o godzinie 19.00. Opiekunem kręgu jest ks. Adam Janowiak.

Copyright